Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus.
Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer.

Ledelse:

Menigheten ledes av et eldsteråd som består av presten og to eldste.
Prest: Olaf Engestøl
Eldste: Jan Hetland og Per Emanuel Valand

Kontakt oss:

Olaf Engestøl: olaf.engestoel(at)delk.no eller 902 04 138
Jan Hetland: jan.hetland(at)dabb.no  eller 907 43 877
Per Emanuel Valand: per.valand@dabb.no eller 976 86 047