Dagens bibelord 21.11.2019

Matt 25,1-13

1Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. 5Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. 6Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ 7Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. 8Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’ 9‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’ 10Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. 11Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ 12Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’ 13Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Roald Dahlstrøm
Offer til Misjon

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Fakkeltog for forfulgte kristne

- Østfold menighet For første gang ble det i Råde arrangert fakkeltog for forfulgte kristne. Det var DELK-Østfold som hadde tatt initiativ til dette felleskirkelige arrangementet 17. november, som startet på Sion og endte opp på Furuly menighetssenter. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]