Dagens bibelord 28.03.2020

Apg 1,12-14

12Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. 13Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. 14Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

29 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.søndag I fastetida
Tale v/Per Emanuel Valand
Avlyst grunnt fare for Corrona-smitte.
Offer til Misjon
10 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Per Emanuel Valand
Offer til Menighet
13 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.påskedag
Olaf Engestøl
Offer til Prestelønn

26 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.søndag I påsketida
Andreas Johansson
Offer til Misjon
10 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5.søndag I påsketida
Olaf Engestøl
Offer til Menighet
24 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Henning Abbedsissen Alsaker
Offer til Misjon

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nettgudstjeneste søndag 29. mars

- Granly menighet, Tønsberg Istedenfor møtet som var planlagt blir det også denne søndagen sendt en forenklet gudstjeneste ved Peter Johansen kl. 11 direkte fra kirken, på Facebook i gruppa «Granly menighet – info om hva som skjer!» [ Les mer ]

Å bli gitt gleden

- Bergen menighet Juleevangeliet kan lettere høres nå, nå når vi føler oss omgitt av mørke og utrygghet. I dette evangeliet tales det om den store glede. For, vi ha stor grunn til glede. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Møter og gudstjenester avlyst intill videre

På grunn smittefare ved Koronavirussykdom (COVID-19) er alle møter og gudstjenester avlyst intill videre.Følg med på våre facebooksider for å få nettbaserte gudstjenester, møter og bibelundervisning. https://www.facebook.com/Dalane-DELK-1704416386522079/ Du kan også følge gudstjenster fra DELK-Bergen på denne adressen: http://www.bibeltimer.com/streaming/ Ellers sender prest Olaf Engestøl ut jevnlige meldinger, om du ikke får melding, og ønsker å få […] [ Les mer ]