Dagens bibelord 19.09.2019

Matt 5,38-48

38Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann. 39Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. 43Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

20 Sep
Samlivsrevolusjon
Kl. 19:00
Seminar med Øyvind Benestad
21 Sep
Åpent seminar
Kl. 11:00
29 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
16.s.I. treenighetstiden
Peter Johansen
Offer til Menighet

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]