Dagens bibelord 26.03.2019

Luk 11,14-20

14En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. 15Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» 16Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. 17Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. 18Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. 19Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. 20Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

31 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. I fastetiden
Prest: Ottar Endresen
Bedehuset I Egersund
Offer til Prestelønn
07 Apr
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
4.s. I fastetiden
Jan Roald Dahlstrøm
Sandnes Norkirken
18 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Olaf Engestøl
BedE huset Egersund
Offer til Misjon

22 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
2.påskedag
Prest: Olaf Engestøl
Bedehuset I Egersund
Offer til Prestelønn
28 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. s I påsketiden
Prest: Olaf Engestøl
Frøyland Forsamlingshus
Offer til Prestelønn

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ordinært menighetsmøte (årsmøte) og skolens generalforsamling

- Ryenberget menighet Etter søndagsmøtet 7. april avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet og skolens generalforsamling. [ Les mer ]

For Guds ord funker!

- Moe menighet Mens du venter på neste nummer av Underveis kan du allerede nå lese en av sakene her! [ Les mer ]

Peter Johansen innsatt som prest i Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Peter Johansen ble innsatt som prest under gudstjenesten i Granly kirke i Tønsberg søndag 10. mars, og en nesten fullsatt kirke hadde møtt fram for å være med på den høytidelige handlingen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Bertil Andersson ny tilsynsmann i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har i dag vært opptelling av stemmene i siste runde av tilsynsmannsvalget. Bertil Andersson fikk 66,2% av de avgitte stemmene, og har svart ja til å gå inn i kallet som ny tilsynsmann i DELK [ Les mer ]

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Valg av delegater til GF 2017

Det skal velges 2 delegater blant menighetens stemmeberettigede medlemmer til Generalforsamlingen 23.- 25. juni. Stemmeseddel ligger på bedehuset og leveres til Ottar Endresen eller Jan Hetland. Innleveringsfrist: 19. mars 2017 [ Les mer ]

Valg av eldste for perioden 2017 – vår 2022

Eldste velges blant menighetens stemmeberettigede menn. Innleveringsfrist: 19.mars 2017 Stemmesedler ligger på bedehuset og leveres i konvolutt til Ottar Endresen (eldste) eller Per Em. Valand (medlem i valgstyret). [ Les mer ]