Dagens bibelord 16.02.2020

Matt 17,1-9

1Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. 4Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 5Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» 6Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 7Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» 8Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. 9På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

16 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi forklare. dag
Tale v/Jostein Vik
Offer til Menighet
01 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1.søndag I fastetida
Olaf Engestøl
Offer til Misjon
01 Mar
Årsmøte
Kl. 12:30
Årsmøte

15 Mar
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
3.søndag I fastetida
Ottar Endresen
Offer til Menighet
29 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.søndag I fastetida
Tale v/Per Emanuel Valand
Offer til Misjon
10 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Per Emanuel Valand
Offer til Menighet

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]