På søndagene

Velkommen til oss, søndager klokken 11:00! Se møteliste.

Søndagssamlingene våre veksler mellom gudstjenester med prest og liturgi og søndagsmøter med en friere form.

På søndagsmøtene er frivillige fra menigheten engasjert som møteledere, musikere og predikanter. Vi får ofte besøk av predikanter fra andre sammenhenger også.

Vi mener vekslinger mellom gudstjenester og søndagsmøter gir et rikt og variert menighetsliv hvor vi får uttrykt både bønn, sang, lovprising og deling av Guds ord og på en god måte.

På de fleste av møtene er det søndagsskole for barna fra kl. 10.30.