Kalender

Mar - 2020

29 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.søndag I fastetida
Tale v/Per Emanuel Valand
Avlyst grunnt fare for Corrona-smitte.
Offer til Misjon

Apr - 2020

10 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Per Emanuel Valand
Offer til Menighet
13 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.påskedag
Olaf Engestøl
Offer til Prestelønn
26 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.søndag I påsketida
Andreas Johansson
Offer til Misjon

Mai - 2020

10 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5.søndag I påsketida
Olaf Engestøl
Offer til Menighet
24 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Henning Abbedsissen Alsaker
Offer til Misjon

Jun - 2020

01 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. Pinsedag
Olaf Engestøl
Offer til Prestelønn
14 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.søndag I treenighetstida