Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse.

I bønn og ved Guds hjelp ønsker vi  å være tro mot Guds ord i liv og lære, ved

  • at Guds ord blir forkynt klart og sant for oss og for andre vi kalles til å vitne for
  • å forvalte dåp og nattverd etter Herrens innstiftelse og befaling
  • å ta i bruk de nådegaver Herren skjenker oss
  • å være sannheten tro i kjærlighet i et omsorgsfullt fellesskap

 

Ved Guds ledelse vil vi – også i samarbeid med andre – arbeide for dette ved møter og gudstjenester, evangeliseringsvirksomhet, barne- og ungdomsarbeid, bønnegrupper, bibelgrupper og annet som Herren måtte legge til rette for oss.

 

Guds vilje skje!