Rettningslinjer for gudstjenester i Dalane og Jæren DELK

Vi har nå gleden av å igjen kunne invitere til gudstjeneste, men da med en del tiltak for å begrense risikoen for smitte.
Dette betyr følgende for de som kommer på gudstjenesten:

 • Har du symptomer på sykdom, inkludert forkjølelsessymptomer, eller du er i en særlig risikogruppe, må du bli hjemme. Dette gjelder ikke om du utelukkende er i risikogruppe på grunn av alder over 65år
 • Så langt det er mulig bør du forsøke på gå på toalettet før du kommer, går du på toalettet på Bedehuset minne vi om å være ekstra nøye med håndhygiene.
 • Når du kommer til Bedehuset vil du ønskes velkommen av en tilrettelegger og få informasjon om hvordan gudstjenesten vil avvikles med de tiltak som gjelder.  Her vil det også være anti-bac som du bruker til å desinfisere hendene.
 • I møtesalen vil du møte en annen tilrettelegger som viser deg til en plass i salen, dette for å holde kravet om en meters avstand til de du ikke bor sammen med.
 • Salmeboken med liturgiheftet vil ligge på et bord ved inngangen, denne plukker du selv opp og tar med deg til din plass. Etter gudstjenesten er ferdig legger du den tilbake på bordet igjen.
 • Da det allerede er mange tiltak som gjennomføres for første gang, vil det ikke være nattverd denne gudstjenesten. Dette vil vurderes ved gudstjenesten 24.mai.
 • Takkeofferet/kollekten gjennomføres som vanlig ved at de som skal gis går rundt alteret og legger penger i kollektbøssen. De som har mulighet til å gi på Vipps oppfordres til å gjøre dette.
 • Det vil ikke være søndagsskole denne dagen, og galleriet vil ikke være tilgjengelig.
 • Når gudstjenesten er slutt går deltakerne ut av lokalet med en meters avstand. Begge utgangene benyttes og du legger salmeboken på et bord ved utgangen.
 • Det åpnes ikke opp for kirkekaffe, og samtaler med andre kirkegjengere må derfor skje under tilbørlig overholdelse av smittevernreglene
 • Alle oppmøtte blir registrert med navn. I tilfellet du skulle få symptomer på sykdom, inkludert forkjølelsessympptomer må du melde fra til eldsterådet, som igjen vil kontakte kommunelege for videre tiltak for å hindre smitte. Alle deltakerne vil da kunne bli varslet om at en smittet har deltatt på gudstjenesten.


Vi gleder oss til å treffe dere igjen, og håper dette kan bli en god og oppbyggelig samling tross i spesielle omstendigheter.