Evangeliseringsarbeid

Vi har to iranske evangelister som på flere måter evangeliserer overfor særlig persisktalende innvandrere, men også en del overfor andre folkegrupper og nordmenn.

Det holdes jevnlige møter i Stavanger, og en del av arbeidet skjer i Egersund, Vennesla, Kristiansand og tidvis andre steder. Arbeidet inkluderer forkynnelse, veiledning, bønn, vitnetjeneste, familierådgivning, tolkehjelp og råd i asylsaker m.m. Også telefonisk veiledning og bønnetjeneste.

 

Hvis du ønsker mer informasjon eller kontakt med evangelistene, ta kontakt med en i eldsterådet.