Valg av eldste for perioden 2017 – vår 2022

Eldste velges blant menighetens stemmeberettigede menn.

Innleveringsfrist: 19.mars 2017

Stemmesedler ligger på bedehuset og leveres i konvolutt til Ottar Endresen (eldste) eller Per Em. Valand (medlem i valgstyret).