Søndagsskole

Barna er velkommen til søndagsskole i kirketiden.

Annenhver søndag på gudstjenestene/møtene er det søndagsskole for barna fra møtestart (kl. 10.30).

Ellers anbefaler vi deltagelse i barnearbeidet som ellers blir drevet på bedehuset.

Søndagsskolen
Annenhver søndag kl 10.30 til 11.15
2 grupper
1. gruppe: under skolealder
2.gruppe: over skolealder

Barnelaget
Annenhver onsdag kl 17-18
Alder: 3-6 år

Jentelaget
Annenhver onsdag kl 18.15-19.30
Alder : fra 2 klasse

Guttelaget «Lyset»
Annenhver onsdag fra kl 18.00
Alder: fra 2 klasse