Søndagsskole

Barna er velkommen til søndagsskole i kirketiden.

Under våre søndager og søndagsmøter er det søndagsskole. Den starter kl 11.00 og foregår i kjelleren.

Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål kan du kontakte prest Olaf Engestøl på telefon: 902 04 138