Kalender

Feb - 2019

24 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi Forklar. Dag
Sandnes Norkirken

Mar - 2019

03 Mar
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Fastelavensøndag
Prest: Olaf Engestøl
Bedehuset Egersund
Offer til Menighet
10 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. s. I fastetiden
Ottar Endresen
Sandnes Norkirken
17 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. I fastetiden
Tale v/Jostein Vik
Bedehuset I Egersund
Offer til Menighet

24 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria budskap dag
Tale v/Jakob Vea
Sandnes Norkirken
31 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. I fastetiden
Prest: Ottar Endresen
Bedehuset I Egersund
Offer til Prestelønn

Apr - 2019

07 Apr
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
4.s. I fastetiden
Jan Roald Dahlstrøm
Sandnes Norkirken
18 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Olaf Engestøl
BedE huset Egersund
Offer til Misjon
22 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
2.påskedag
Prest: Olaf Engestøl
Bedehuset I Egersund
Offer til Prestelønn

28 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. s I påsketiden
Prest: Olaf Engestøl
Frøyland Forsamlingshus
Offer til Prestelønn