Kalender

Mar - 2017

03 Mar
Seminar
Kl. 18:00
Temamøte om reformasjonen- Skriften alene
05 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Misjon
19 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Olaf Engestøl
Offer til Menighet

Apr - 2017

02 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Olaf Engestøl
Offer til Menighet
13 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Menighet
16 Apr
Gudstjeneste
Kl. 18:00
Prest: Olaf Engestøl
Høytidsgudstjensete
Offer til Prestelønn

30 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Misjon