Kalender

29 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00

Prest: Olaf Engestøl


Offer til Misjon