Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus.
Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer.

Ledelse:

Menigheten ledes av et eldsteråd som består av presten og to eldste.
Prest: Jan Roald Dahlstrøm
Eldste: Jan Hetland og Ottar Endresen

Kontakt oss:

Menighetens ledelse kan kontaktes via mobil eller e-post.