Dagens bibelord 17.10.2017

Jes 10,1-4

1Ve dem som gir urettferdige påbudog skriver undertrykkende forskrifter, 2driver fattige bort fra domstolenog tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,gjør enker til sitt bytte,og plyndrer farløse. 3Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?Hvem flykter dere til for å få hjelp,og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres 4uten å måtte knele blant fangereller falle blant drepte?Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,hånden er fremdeles løftet.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

29 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jan Roald Dahlstrøm
Bots og Bededag
Offer til Menighet
12 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Misjon

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Podkast mer regelmessig

- Moe menighet Etter en lengre periode med kun sporadisk utlegg av taler på menighetens Youtube-kanal, er vi nå klare for mer regelmessig publisering. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nåden alene

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn «Når folk har hørt evangeliet tre ganger», klaget Luther, «da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet». Slik er det med noen hver av oss. Det rammer ikke minst et dyrebart kjerneord som «nåde». Har vi brukt det opp? «Kan vi det» nesten for godt? [ Les mer ]

Fordypning i luthersk tro

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Valg av delegater til GF 2017

Det skal velges 2 delegater blant menighetens stemmeberettigede medlemmer til Generalforsamlingen 23.- 25. juni. Stemmeseddel ligger på bedehuset og leveres til Ottar Endresen eller Jan Hetland. Innleveringsfrist: 19. mars 2017 [ Les mer ]

Valg av eldste for perioden 2017 – vår 2022

Eldste velges blant menighetens stemmeberettigede menn. Innleveringsfrist: 19.mars 2017 Stemmesedler ligger på bedehuset og leveres i konvolutt til Ottar Endresen (eldste) eller Per Em. Valand (medlem i valgstyret). [ Les mer ]