Dagens bibelord 24.08.2019

Rom 6,14-23

14Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. 15Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! 16Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. 17Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. 18Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – 19jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. 20Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. 21Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. 22Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. 23Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

01 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
12.s I treenighetstiden
Tale v/Tage Emil Good
Offer til Misjon
15 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Vingårdssøndag
Olaf Engestøl
Offer til Menighet
29 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
16.s.I. treenighetstiden
Peter Johansen
Offer til Menighet

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Moveien stengt

- Moe menighet Kommunen skifter ut vann- og avløpssystemer og holder Moveien stengt ut november. Dette påvirker adkomsten til kirken. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]