Dagens bibelord 23.10.2018

1 Tim 1,12-17

12Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten, 13jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. 14Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. 15Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 16Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. 17Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

28 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tage Emil Good
Offer til Menighet
08 Nov

Kl. 19:00
v/Ottar Endresen
Bibeltime

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

20 år med søndagsskole

- Bjerkely menighet Søndag 21. oktober feiret vi at det er 20 år siden Bjerkely (Døvik) menighet begynte med søndagsskole. [ Les mer ]

Gullkonfirmant-fest 23.september

- Granly menighet, Tønsberg Menigheten på Granly hadde gleden av å invitere konfirmantene  fra Sandefjord og Tønsberg som blei konfirmert for femti år siden til en fest. Konfirmasjonen var i Mo kirke i Sandefjord. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

DELK fikk hederlig omtale under utdeling av friskoleprisen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Under årets skolelederkonferanse i KFF som nå pågår på Gardermoen var det mandag kveld utdeling av friskoleprisen. Den gikk i år til Gjermund Høgh, en sentral mann i det katolske skolesystemet. Velfortjent! Ifm. prisutdelingen ble det gitt «hederlig omtale» til DELK. [ Les mer ]

Nå kan lydfiler lastes ned

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå kan lydfiler, podcastfiler, som finnes på DELKs nettsider lastes ned til for eksempel en PC. Dermed kan de også lagres på andre enheter, for eksempel en minnepenn eller CD, og du kan høre på taler og møter uten at du er tilkoblet et nettverk. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Valg av delegater til GF 2017

Det skal velges 2 delegater blant menighetens stemmeberettigede medlemmer til Generalforsamlingen 23.- 25. juni. Stemmeseddel ligger på bedehuset og leveres til Ottar Endresen eller Jan Hetland. Innleveringsfrist: 19. mars 2017 [ Les mer ]

Valg av eldste for perioden 2017 – vår 2022

Eldste velges blant menighetens stemmeberettigede menn. Innleveringsfrist: 19.mars 2017 Stemmesedler ligger på bedehuset og leveres i konvolutt til Ottar Endresen (eldste) eller Per Em. Valand (medlem i valgstyret). [ Les mer ]