Dagens bibelord 29.04.2017

Åp 7,13-17

13En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14«Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:«Dette er de som kommer ut av den store trengsel,de har vasket sine kapperog gjort dem hvite i Lammets blod. 15Derfor står de for Guds troneog tjener ham dag og natt i hans tempel,og han som sitter på tronen,skal reise sin bolig over dem. 16 De skal ikke lenger sulte eller tørste, solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. 17For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

30 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jan Bygstad
Gudstjenesten blir på Frøyland Forsamlingshus, Frøyland
Offer til Menighet
07 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Menighet
14 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Olaf Engestøl

21 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til Misjon

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Mannskveld: Sosiale medier - noe for oss kristne?

- Ryenberget menighet Tirsdag 9. mai kl. 19.30 kan du høre Espen Ottosen innlede over dette temaet. Det blir også mat, prat og refleksjon. [ Les mer ]

Utvidelse av kirkerommet

- Moe menighet Etter flere år med planlegging ser det ut til at de fleste utbyggingsbrikkene er i ferd med å falle på plass. Byggekomiteen sikter seg inn på byggestart medio juni 2017. Utvidelsen innebærer utvidet kirkerom/gymsal, nytt allrom mellom de to hovedbyggene og et stort oppholdsrom under allrommet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Likeverd, men ulik tjeneste

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Kirkeforum i DELK inviterte til åpent temamøte onsdag 26. april i gymsalen på Granly. Emnet var: ”Nei som prest, ja som hva?” – om kvinner og tjeneste i DELK-menighetene. [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Valg av delegater til GF 2017

Det skal velges 2 delegater blant menighetens stemmeberettigede medlemmer til Generalforsamlingen 23.- 25. juni. Stemmeseddel ligger på bedehuset og leveres til Ottar Endresen eller Jan Hetland. Innleveringsfrist: 19. mars 2017 [ Les mer ]

Valg av eldste for perioden 2017 – vår 2022

Eldste velges blant menighetens stemmeberettigede menn. Innleveringsfrist: 19.mars 2017 Stemmesedler ligger på bedehuset og leveres i konvolutt til Ottar Endresen (eldste) eller Per Em. Valand (medlem i valgstyret). [ Les mer ]