Dagens bibelord 18.10.2019

Luk 1,1-4

1Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. 3Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, 4så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

27 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Menighet
10 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Menighet
24 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Roald Dahlstrøm
Offer til Misjon

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]