Dagens bibelord 20.02.2019

1 Tim 3,14-16

14Jeg skriver dette til deg enda jeg håper å komme til deg snart. 15Men hvis det trekker ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll. 16Samstemt bekjenner vi at gudsfryktens mysterium er stort.Han ble åpenbart i kjøtt og blod,rettferdiggjort i Ånden,sett av engler,forkynt for folkeslag,trodd i verden,tatt opp i herlighet.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi Forklar. Dag
Sandnes Norkirken
03 Mar
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Fastelavensøndag
Prest: Olaf Engestøl
Bedehuset Egersund
Offer til Menighet
10 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. s. I fastetiden
Ottar Endresen
Sandnes Norkirken

17 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. I fastetiden
Tale v/Jostein Vik
Bedehuset I Egersund
Offer til Menighet
24 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria budskap dag
Tale v/Jakob Vea
Sandnes Norkirken
31 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. I fastetiden
Prest: Ottar Endresen
Bedehuset I Egersund
Offer til Prestelønn

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]

"Hva er nå et menneske? Bioteknologiens nye utfordringer"

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det var temaet i Kirkeforum som DELK arrangerte på Granly skole 29. januar. Generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, holdt et viktig foredrag hvor han tok utgangspunkt i hvilket menneskesyn som ligger til grunn for tenkning og praksis. [ Les mer ]

Tilsynsmannsvalget - andre valgomgang

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Andre omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er nå i gang. De to som går videre er Bertil Andersson og Ulf Asp. Valgomgangen skal være avsluttet innen 17. mars. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Valg av delegater til GF 2017

Det skal velges 2 delegater blant menighetens stemmeberettigede medlemmer til Generalforsamlingen 23.- 25. juni. Stemmeseddel ligger på bedehuset og leveres til Ottar Endresen eller Jan Hetland. Innleveringsfrist: 19. mars 2017 [ Les mer ]

Valg av eldste for perioden 2017 – vår 2022

Eldste velges blant menighetens stemmeberettigede menn. Innleveringsfrist: 19.mars 2017 Stemmesedler ligger på bedehuset og leveres i konvolutt til Ottar Endresen (eldste) eller Per Em. Valand (medlem i valgstyret). [ Les mer ]