Dagens bibelord 24.03.2017

1 Sam 1,9-17

9En gang de hadde spist og drukket i Sjilo, reiste Hanna seg og trådte fram for Herrens ansikt. Ved dørstolpen til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin. 10I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. 11Hun ga et løfte og sa: « Herre over hærskarene! Se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på meg, glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode.» 12Slik ba Hanna lenge for Herrens ansikt, og Eli fulgte munnen hennes med øynene. 13For Hanna ba stille, i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte seg, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full, 14og han sa til henne: «Hvor lenge skal du vise deg full? Se til å få rusen av deg!» 15«Nei, herre», svarte Hanna, «jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket. Men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. 16Hold ikke din tjenestekvinne for en dårlig kvinne! For hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte.» 17Da sa Eli: «Gå i fred! Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om.»

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

02 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Olaf Engestøl
Offer til Menighet
13 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Menighet
16 Apr
Gudstjeneste
Kl. 18:00
Prest: Olaf Engestøl
Høytidsgudstjensete
Offer til Prestelønn

30 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Misjon

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Påske-verksted for barna

- Østfold menighet Tid: Lørdag 1. april kl 11.00 – 14.00 Sted: Missingmyra bedehus For hvem? Alle som har lyst og tid. [ Les mer ]

Katakombens hemmelighet - Lys i mørket

- Moe menighet En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. [ Les mer ]

Menighetsmøte (årsmøte) og skolens generalforsamling 2017

- Ryenberget menighet Begge finner sted etter gudstjenesten søndag 26. mars. Vedlagt finner du innkalling og sakspapirer. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]

DELKs langtidskalender er aktivert

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn De kalenderne som i hittil har vært på delk.no og de enkelte menigheters nettsider, er begrenset av en seks måneder tidshorisont. Hvis du leter etter noe som skal skje senere enn seks måneder fram i tid, for eksempel konfirmasjoner i 2018, finner du det nå i DELKs langtidskalender. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Valg av delegater til GF 2017

Det skal velges 2 delegater blant menighetens stemmeberettigede medlemmer til Generalforsamlingen 23.- 25. juni. Stemmeseddel ligger på bedehuset og leveres til Ottar Endresen eller Jan Hetland. Innleveringsfrist: 19. mars 2017 [ Les mer ]

Valg av eldste for perioden 2017 – vår 2022

Eldste velges blant menighetens stemmeberettigede menn. Innleveringsfrist: 19.mars 2017 Stemmesedler ligger på bedehuset og leveres i konvolutt til Ottar Endresen (eldste) eller Per Em. Valand (medlem i valgstyret). [ Les mer ]