Dagens bibelord 19.08.2018

Luk 12,41-48

41Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?» 42Herren svarte:«Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? 43Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! 44Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 45Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’ og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full. 46Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. 47En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. 48Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Misjon
02 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Per Emanuel Valand
Offer til Menighet
08 Sep

Kl. 19:00
v/Ottar Endresen
Bibeltime

16 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til Misjon
27 Sep

Kl. 19:00
v/Olaf Engestøl
Bibeltime : Herrens Bønn
30 Sep
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Tale: Rolf Ekenes
Offer til Prestelønn

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Menighetstur søndag 2. september

- Ryenberget menighet Bli med på en oppbyggelig og sammensveisende menighetstur til vakre Høgsveen Retreat- og Gjestegård søndag 2. september. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Et nødvendig brev

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en kommentar vi har møtt fra flere i det senere: Hvorfor var det nødvendig å sende et slikt brev til flere tusen mennesker for ting som ligger mange tiår tilbake i tid? Det vil rippe opp i gjengrodde sår; la det få ligge. Det kan føre til konsekvenser vi ikke kan ane rekkevidden av. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Valg av delegater til GF 2017

Det skal velges 2 delegater blant menighetens stemmeberettigede medlemmer til Generalforsamlingen 23.- 25. juni. Stemmeseddel ligger på bedehuset og leveres til Ottar Endresen eller Jan Hetland. Innleveringsfrist: 19. mars 2017 [ Les mer ]

Valg av eldste for perioden 2017 – vår 2022

Eldste velges blant menighetens stemmeberettigede menn. Innleveringsfrist: 19.mars 2017 Stemmesedler ligger på bedehuset og leveres i konvolutt til Ottar Endresen (eldste) eller Per Em. Valand (medlem i valgstyret). [ Les mer ]