Dagens bibelord 11.12.2017

2 Pet 3,10-14

10Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. 11Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve 12mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte. 13Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 14Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.

Kilde: www.bibel.no

Om Dalane menighet

Hvem er vi?

Dalane menighet DELK er en luthersk frikirke. Vi har de fleste møtene våre i Egersund Bedehus. Menighet ble stiftet i 1991 og har noe over hundre medlemmer. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Des
Søndagsmøte
Kl. 14:30
Tale v/Per Emanuel Valand
Julen i ord og toner
25 Des
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Ottar Endresen
Offer til Prestelønn

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Trosformidling i hjemmet

- Østfold menighet Søndagsskolekonsulent i Vestfold, Irene Gundersen, understreket mange viktige sider ved trosformidlingen i hjemmet, under kursdagen på Hauges Minde lørdag 25. november. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Det er melding til deg i juleevangeliet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er så stille midt i juleevangeliet, slik du blir stille når du bøyer deg over et nyfødt barn, og kanskje får lov til å løfte det inn til deg. Stille og forsiktig! Ansiktet ditt lyser over barnet. [ Les mer ]

Juleprest med julebok

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Dagfinn Høybråten er en erfaren politiker. Vi kjenner han kanskje best som røykelovens far og som tidligere KrF-leder. Men Høybråten er også mannen som elsker julen, og som er far til fire og bestefar til åtte. En mindre kjent side ved ham er hans karriere som juleprest hjemme på Nesodden gjennom femten år. [ Les mer ]

Det ryktes et brev ...

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Alle kirkesamfunn har sin historie. Vi kan lære av både det som ble gjort riktig og det som gikk galt. Vi i DELK vet at det har vært en del ting som har gått galt både i skole og kirke fra midten av forrige århundre og frem til vår tid. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Valg av delegater til GF 2017

Det skal velges 2 delegater blant menighetens stemmeberettigede medlemmer til Generalforsamlingen 23.- 25. juni. Stemmeseddel ligger på bedehuset og leveres til Ottar Endresen eller Jan Hetland. Innleveringsfrist: 19. mars 2017 [ Les mer ]

Valg av eldste for perioden 2017 – vår 2022

Eldste velges blant menighetens stemmeberettigede menn. Innleveringsfrist: 19.mars 2017 Stemmesedler ligger på bedehuset og leveres i konvolutt til Ottar Endresen (eldste) eller Per Em. Valand (medlem i valgstyret). [ Les mer ]